Toelichting

 

Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voor foto’s is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van deze website is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is om alle informatie zo aan te bieden, dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Web richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het is echter om verschillende redenen niet altijd mogelijk om een website volledig toegankelijk te maken. Op deze website staan YouTube video’s embedded, van derden, waarvoor wij helaas geen transcripten of download mogelijkheid van de video’s kunnen aanbieden. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met ons.

Disclaimer

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat informatie aangeboden op, of via, deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op, of via, deze website kan regelmatig, met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.
Onze content wordt o.a. gemaakt door derden, zij zijn daarmee (mede)verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de tekst en beeld. Daarnaast zoeken wij content via internet die aansluit bij de verschillende onderwerpen ter inspiratie. Mocht er een onjuiste bronvermelding geplaatst zijn, of een andere reden voor bezwaar, neem dan contact met ons op.